אכסניית אנ"א עין גדי HI Ein Gedi Hostel [ksnyyt 'n"' 'yn gdy HI Ein Gedi Hostel]

אכסניית אנ"א עין גדי HI Ein Gedi Hostel [ksnyyt 'n"' 'yn gdy HI Ein Gedi Hostel] est situé  dans la destination de En Gedi  dans le district de Southern dans le pays de Israël.

lodging
4.1
Score Moy De Commentaires
de 5 Avis
Adresse
בית שרה
ים המלח
Israel
Coordonne
Latitude : 31,4671741
Longitude : 35,3958142